СОД


Екипът на "СОД-64" предлага на своите клиенти всички услуги съпътстващи изграждането на алармени системи – изготвяне на проект, доставка на оборудване, изграждане, обучение за работа със системата, гаранционна и следгаранционна подръжка.

Виж повече

Пожароизвестяване


Докато при различните видове охрана има опасност от нападение, отнемане на имущество, ценни пратки и товари на висока стойност и разстройване на мероприятията на граждани и фирми, то при пожарът случая е по – различен. Физическите и юридическите лица могат да претърпят огромни загуби, които не се възстановяват. По тази причина и физическите, и юридическите лица вземат всички мерки за защита от пожар.

Виж повече

Видеонаблюдение


Видеонаблюдателните системи, когато са изградени с висококачествена техника, имат силна защитна функция. В най-общия случай, системите включват цифрово записващо устройство (DVR), което дава възможност за лесно разкриване на извършилите нарушения или престъпления.

Виж повече

Контрол на достъпа


Чрез системите за контрол на достъпа се постига значително спестяване на човешки ресурс, който може да бъде използван за други дейности на компанията.

Виж повече

Физическа охрана


Професионална въоръжена/невъоръжена физическа обектова охрана, охрана на ценни пратки и товари, VIP охрана.

Виж повече

Охрана на мероприятия


Oхрана и сигурност на различни по мащаб масови мероприятия - спортни, концертни, изложбени, фестивали, митинги и др.

Виж повече