СОДСигнално-охранителна дейност


Екипът на "СОД-64" предлага на своите клиенти всички услуги съпътстващи изграждането на алармени системи – изготвяне на проект, доставка на оборудване, изграждане, обучение за работа със системата, гаранционна и следгаранционна подръжка. Поради голямото разнообразие на фирми-партньори, с които работи, "СОД-64" е в състояние да предложи на всеки клиент решение, което да задоволи най-пълно специфичните му нужди.

Фирмата разполага с ресурси да изгради СОТ система за охрана на малък магазин или апартамент, наред със сложни системи за охрана на всякакъв вид сгради, съоръжения, комплекси, предприятия и т.н.

Във фирмата е изграден и функционира 24 часа в денонощието Оперативен център.
Оперативния център е снабден с висококласна техника, позволяваща архивиране, статистика и контрол на всички видове постъпващи сигнали, аларми, зони на нарушение – до отделното помещение в зоната.

За извършване на основната си дейност, "СОД-64" разполага с:

  • Модерен оперативен дежурен център.
  • Радио система за прием и обработка на сигнали от СОТ на обекти
  • GSM система за прием и обработка на сигнални от СОТ на обекти
  • Видео-мониторинг център, извършващ 24-часово видеонаблюдение на обекти
  • Специализирани въоръжени авто патрули под ръководството на Оперативния център
  • Квалифицирани специалисти и експерти обслужващи системите за наблюдение и сигурност.

Фирмата разполага с една от най-модерните и функционални персонални мрежи разработени специално за нейните високи изисквания.

Чрез видеосистема за наблюдение и специализирани съоръжения за защита се контролира достъпа и сигурността в оперативния дежурен център.