Системи заПожароизвестяване


За извършване на основната си дейност, "СОД-64" разполага с:

  • Модерен оперативен дежурен център.
  • Радио система за прием и обработка на сигнали от СОТ на обекти
  • GSM система за прием и обработка на сигнални от СОТ на обекти
  • Видео-мониторинг център, извършващ 24-часово видеонаблюдение на обекти
  • Специализирани въоръжени авто патрули под ръководството на Оперативния център
  • Квалифицирани специалисти и експерти обслужващи системите за наблюдение и сигурност.

Фирмата разполага с една от най-модерните и функционални персонални мрежи разработени специално за нейните високи изисквания.

Чрез видеосистема за наблюдение и специализирани съоръжения за защита се контролира достъпа и сигурността в оперативния дежурен център.