Системи заВидеонаблюдение


Видеонаблюдателните системи, когато са изградени с висококачествена техника, имат силна защитна функция. В най-общия случай, системите включват цифрово записващо устройство (DVR), което дава възможност за лесно разкриване на извършилите нарушения или престъпления. В редки случай е възможно и използването на компютър с монитарано към него устройство за контрол на камерите (DVR платка). Съчетанието между физическа охрана и видеонаблюдение дава много сериозна гаранция за опазване на имуществото и на практика кражбите в такива обекти са много рядко. Видеонаблюдателната система може да бъде изведена на монитори в стаята на охраната, от където да се води наблюдение. Когато обекта не разполага с физическа охрана, системата може да бъде свързана с Оперативния център на охранителната фирма, от където да се води постоянно наблюдение т.нар. отдалечено видеонаблюдение.

Районите и местата, които не са обхванати от видеонаблюдателната система, се подсигуряват допълнително със СОД.

Едни от предимствата на централизираното видео наблюдение са:

  • Намалява разходите за физическа охрана в обектите
  • Не изисква допълнително оборудване и персонал за наблюдение на камерите в обектите
  • Бърза реакция за предотвратяване на външна намеса, пожар и др.
  • Локален архив даващ възможност за проследяване на събитията (документиране на действия)
  • Сигурност за дежурните оператори на наблюдаваните обекти
  • Отсяване на "фалшиви" алармени събития
  • Безплатна поддръжка

Системата за видеонаблюдение се интегрира с алармената, като по този начин максимално се използват функционалностите на двете системи.

Системата позволява при желание на клиента той да осъществи самостоятелен визуален контакт с обекта си от всяка точка на света.