Системи заКонтрол на достъпа


Чрез системите за контрол на достъпа се постига значително спестяване на човешки ресурс, който може да бъде използван за други дейности на компанията. Безпристрастна отчетна статистика ще Ви даде пълна справка за точността на спазване работното време и почивките на Вашите служители.

Забелязва се че често системите за контрол на достъпа, в комбинация с изградена система за видеонаблюдение, действат мотивиращо на служителите да бъде по-точни и изпълнителни в задълженията си.

Системите които създаваме Ви предоставят възможност да следите данните в реално време. Ако имате повече от един обект, Вие ще можете през Интернет връзка да се свържете към данните идващи от всичките клонове на системата. Системите за контрол на достъпа се състоят от хардуерна и софтуерна част.